Historien om Kongensgate Skole

I den store bybrannen i 1892 brant den store, gamle trebygningen på adresse Kongensgate 45 ned. Den lokale arkitekten Richard Tønnessen vant arkitektkonkurransen tre år etter. Det ble sagt at hans forslag på mange måter var langt forut for sin tid. Når alle klasseværelsene har fulle klasser, vil skolen kunne romme 1260 elever. Korridorene ble opplyst med auerbrennere. Dette er gassbrennere med glødehetter som økte lysstyrken. Dette var stort, for på Borgerskolen var det bare to stearinlys på pulten som lyste opp den mørke årstiden. Høsten 1899 startet undervisningen på Kongensgate skole. Elever kom i hopetall fra de andre skolene i byen, og det var stor stas å flytte inn i den nye, flotte bygningen. Skolen ble overfylt, for hver klasse skulle ha 35 elever og det skal ha vært over 1200 elever på det meste.

Gammelt bilde fra klasserom på Kongensgate skole
God stemning på 50-tallet
Kjære Gud i høyden
denne har jeg laget
på sløyden

Den gang da - livet på skolen

Utedoer i hjørnet av skolegården og en endeløs sandslette til lekeplass, er noe elevene godt kan huske. I hvert klasserom var det en spyttebakk i tre, et fryktelig griseri som mange elever husker med skrekk og gru.

Skulking forekom også på den tiden og straffen var betraktelig tøffere enn i dag. Foreldrene fikk bot og elever kunne bli sendt på skolehjem. Arbeid tok elevene svært tidlig, foreldre trengte penger og skolen fikk komme i andre rekke.

Skolegangen var betraktelig strengere enn i dag og elevene hadde voldsom respekt for lærere. Karakterer ble gitt helt fra 1. klasse. Hver måned ble det regnet ut hovedkarakter og i karakterboken ble elevenes dyktighet ført inn. Leksene skulle gjøres skikkelig, hvis ikke kunne det vanke juling - “strambuks” ble det ofte kalt blant elevene. Rekorden skal ha vært 17 elever fra samme klasse.
Årsak: Elevene kunne ikke dagens salmevers.

 Granatnatten 
 Store skader på Kongens 
Takk for maten, den var god
om en time eller to
ligger den i do

Krigsutbruddet i 1940 skapte store problemer.

Under angrepet tidlig om morgenen 9. april slo en granat ned i skolegården og gjorde store skader på bygninger. Plankegjerdet mot Dronningensgate ble perforert av splinter, og alle vinduene ut mot skolegården ble knust. I korridorene og på kontoret vasset man i glassbiter. Et spor etter granaten kan ennå sees i trappa utenfor Rådgiverens kontor.

Kongensgate skole ble rekvirert helt eller delvis av tyskerne under hele krigen. 

Da det norske flagget igjen kunne heises våren 1945 hadde skolens folk et kjempearbeid med å rydde opp etter tyskerne. Hele huset måtte vaskes og settes i stand slik at bygningen igjen kunne brukes til vanlig undervisning. Høsten 1945 var skolen igjen i drift

Praktbygg
Skolebygget ble formelt åpnet 1899 og kostet i sin tid 130 000,-. Korrigert for prisvekst ville dette idag være 9 225 375,-. Et godt stykke unna dagens byggekostnad. 
 Mote - 1920 
 1921 
 1928 
 1935 
 1937 
 Staute karer i finstas 
Det glade 50-tallet
Glade jenter i klasserom som nå er blitt leiligheter
Så står de da her
tro, håp og kjærlighet
men størst av alt er blåhvalen
Lærerlandsmøtet 1924
Det er ingen tvil om at Kongens har huset viktige personligheter for lærerstanden. Her representert utenfor hovedinngangen i 1924
Bord
Frøken Arnesen følger med på jentene på 50-tallet
O du som metter liten fugl
Vi spiser den til jul